Privacy & cookies

PRIVACY & COOKIES

Deze website gebruikt technische en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Verder worden er cookies gezet door Google Analytics om het gebruik van deze website te meten. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming benodigd.

Na het accepteren van de marketingcookies kunnen we ook niet-geanonimiseerde Google Analytics inladen en in de toekomst eventuele andere (third-party) marketingcookies plaatsen om onze dienstverlening te optimaliseren.

PRIVACY STATEMENT

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. heeft als kernactiviteit het slopen en saneren van objecten voor opdrachtgevers.

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. verwerkt persoonsgegevens omdat men gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat men deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Contactgegevens:

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V.

Snoeymansweg 19, 7668 TH Haarle (gem. Tubbergen)

0541-670284

Info@kamphuissloopwerken.nl

www.kamphuissloopwerken.nl

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Soorten gegevens:

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres;

Gegevens over uw beroep en werkgever;

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens:

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

het uitoefenen van onze dienstverlening;

het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegeven bewaren:

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kamphuissloopwerken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens:

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kamphuissloopwerken.nl


PRIVACY STATEMENT