BODEMSANERING

Vervuiling van de bodem maken wij verleden tijd

Een (mogelijke) bodemverontreiniging?

Een (mogelijke) bodemverontreiniging?

Kamphuis is een bedrijf dat zeer ervaren is in het uitvoeren van bodemsaneringen. De meeste bodemsaneringen worden uitgevoerd in combinatie met een sloopproject, maar ook voor zelfstandige bodemsaneringsopgaven kunt u bij ons terecht. Kamphuis is BRL7000 gecertificeerd voor het uitvoeren van conventionele bodemsaneringen, het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond. Bodemsaneringsopgaven zijn gekoppeld aan diverse wetgevingen en regels, die niet altijd voor iedereen even duidelijk zijn. Daarom gaan we graag met u in gesprek om tot de goede uitgangspunten te komen en de voor u ideale balans te vinden tussen de gewenste bodemkwaliteit en kosten. Met onze goede relaties en netwerk in de bodemsaneringswereld kunnen we u bij een bodemsaneringsproject volledig ontzorgen.

Kamphuis beschikt over al het benodigde materieel en de expertise om een bodemsanering volgens de regels uit te voeren. Ook als er geen sprake is van een bodemverontreiniging, maar er wel vragen zijn over bodemkwaliteit of grondverzet, dan kunt u voor advies bij onze projectleider Bodemsanering Jeroen Assink terecht. Contact hem via 06 8209 2939, of jeroenassink@kamphuissloopwerken.nl

Mail Jeroen
1 van 3