Sloop en Sanering Zuiderspoorflat Enschede

Het was een mooie uitdaging voor onze projectleider Wout Luttikhuis en het team van Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering: de sloop en sanering van de Zuiderspoorflat in Enschede.Maar liefst negen maanden waren gemiddeld twintig specialisten van ons te vinden aan de Haaksbergerstraat. Een project waar we met trots en tevredenheid op terug kunnen kijken.

In Februari 2018 begonnen wij aan de klus. Wout Luttikhuis: “Al snel tijdens de voorbereiding (calculatie) bleek dat het “ traditioneel slopen” niet tot de mogelijkheden behoorde. De flat kende tien verdiepingen en vrijwel overal was asbest terug te vinden. In de woningscheidende wanden zat het asbest verweven met de betonconstructie. Hiermee verviel direct de optie om de sloop traditioneel met de kraan aan te pakken. Mede de hoge arbotechnische belasting van onze medewerkers als ook de aantasting van de constructie maakten dat we een alternatieve werkwijze moesten bedenken. We hebben zelf een methode uitgedacht om dit met de gewenste zorgvuldigheid en precisie uit te voeren. Na de gunning zijn we met Domijn om tafel gegaan en hebben onze plannen ontvouwen. We hebben de flat eerst waar mogelijk volledig gestript en gesaneerd en zijn vervolgens gestart met het per verdieping in stukken zagen. Dat kwam neer op sloopdelen van tussen de veertig en vijfenveertig ton. Die hebben we op het maaiveld verder ontmanteld. We hebben ter plekke de wanden gesloopt en de vloerdelen doorgezaagd en van asbest ontdaan voor we de restanten gescheiden hebben afgevoerd. Al met al een behoorlijke klus, mede omdat de flat, achteraf bezien, weinig wapening kende en op sommige plaatsen niet al te stabiel was. Gelukkig hadden we relatief veel ruimte om onze werkzaamheden uit te voeren, al hadden we bij het hoofdeind wel te maken met dertig meter hoogte die min of meer tegen de straat was gesitueerd. Dat vergde enige extra aandacht. Afsluitend hebben we ook de bodem-sanering voor onze rekening genomen. Na de sanering hebben we in totaal ruim 2300 kubieke meter schone grond aangevuld. Gezien de omvang en complexiteit was het een mooie uitdaging. We zijn als Kamphuis trots dat we deze opdracht naar volle tevredenheid van Domijn konden realiseren. We werken met enige regelmaat voor Domijn. Ze weten wat we kunnen en dat we ons ook prettig voelen bij grote en gecompliceerde projecten. Ik denk dat de gunstige prijs- kwaliteitverhouding ook de doorslag heeft gegeven bij de gunning. Het contact met Domijn was ook gedurende het project prettig en opbouwend. Men stond open en transparant tegenover onze inbreng qua kennis en ervaring. Dat wederzijdse respect is de basis voor een goede samenwerking.”


Specialisten

Volgens Wout Luttikhuis wordt de sloop- en asbestsaneringswereld steeds specialistischer van aard. “Vooral het circulair slopen staat momenteel hoog op de agenda. Sloopafval geschikt maken voor hergebruik is een van onze speerpunten. We zijn daar erg druk mee onder de noemer van “Omgekeerd Bouwen”. Dat werpt de laatste tijd duidelijk zijn vruchten af. Met name woningbouwverenigingen en overheden stellen het steeds vaker als randvoorwaarde. Ook bij dit project is er veel materiaal geschikt gemaakt voor een tweede leven. Daarnaast zijn alle balkons elders hergebruikt als vloer op een opslagterrein. Een andere trend is het totaal ontzorgen van de opdrachtgever. We maken dan een rapport dat puur gaat over het omgevingsmanagement. Wat betekent de sloop voor de directe omgeving. Wat zijn extra vervoerstromen, wat is de geluidsoverlast en niet in de laatste plaats het veiligheidsaspect. Bedrijven die in deze ontwikkelingen mee kunnen of zelfs voorop lopen hebben een goede toekomst. Het zal je niet verbazen dat we als Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering vinden ook tot deze categorie te behoren. Opdrachtgevers weten het in ieder geval te waarderen, want we kunnen qua orderportefeuille moeiteloos vier, vijf maanden vooruit kijken. We zouden zo vier specialistische vakmensen kunnen gebruiken.”

Zuiderspoorflat in cijfers

  • 5000 m2 sloopterrein
  • 10 verdiepingen
  • 1100 m2 vloeroppervlak per verdieping
  • 22 asbestbronnen
  • 1200 m2 gevelbeplating
  • 1000 st borstweringspanelen
  • 4800 m1 stortstroken
  • 2000 st geboorde gaten
  • 9600 m1 zaagwerk
1 van 15

Meer referenties

Bekijk alle referenties

Referenties

Onze werkwijze

Bij Kamphuis slopen we al circulair sinds 1953. Dat wil zeggen: vanuit verstandig oogpunt voor wat hergebruikt kan worden en in nauwe samenwerking met erkende verwerkers. Lees meer over sloopwerken via onderstaande knop.

Sloopwerken

Contact

Voor meer informatie omtrent sloopwerken, contact ons!

Contact