Stikstof berekening

Stikstof berekening

Stikstof berekening

De AERIUS calculator is een rekentool. De tool berekent de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden. Voor sloopprojecten wordt door Kamphuis alleen berekend voor de fase waarin de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Mocht er een totaalberekening moeten worden uitgevoerd voor de sloop en bouwfase en wellicht ook de gebruiksfase, dan kan Kamphuis hiervoor de gevraagde gegevens aanleveren voor de totaalberekening.

De sloopfase
Voor de stikstofberekening van de sloopfase wordt gekeken naar de uit te voeren werkzaamheden en welke (mobiele) werktuigen er gebruikt worden. Voor de sloop betekend dit vaak dat dit alleen voor een mobiele kraan of een verreiker gedaan hoeft te worden.

Uitkomst AERIUS-berekening
Nadat de gegevens zijn ingevoerd, berekent AERIUS de stikstofneerslag voor de sloopfase. Wanneer een project geen stikstofneerslag veroorzaakt, is het project vergunningvrij. Veroorzaakt het project wel stikstofneerslag? Dan dient te worden beoordeeld of er onderliggende rechten (bijvoorbeeld oudere vergunningen) zijn om de stikstoftoename te bepalen. Als dat het geval kan het noodzakelijk zijn om een Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. Ervaring leert dat dit voor de
sloopfase zelden van toepassing is.

Meer weten?
Wil je meer weten over de stikstofberekening voor sloopprojecten? Neem dan contact op met Jeroen Assink.

Bel Jeroen

Onze werkwijze

Bij Kamphuis slopen we al circulair sinds 1953. Dat wil zeggen: vanuit verstandig oogpunt voor wat hergebruikt kan worden en in nauwe samenwerking met erkende verwerkers. Lees meer over sloopwerken via onderstaande knop.

Werkwijze

Contact

Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Voor meer informatie, opmerkingen of vragen kunt u dan ook vrijblijvend contact opnemen.

Contact