Volg ons op Twitter

Werkwijze

Kenmerkend voor onze manier van werken is actieve samenwerking, korte lijnen en duidelijke communicatie. We onderstrepen het belang van een goede relatie, tussen medewerkers onderling én met de opdrachtgever. Onze mensen lopen nergens voor weg en nemen verantwoordelijkheid voor elke opdracht.

Wanneer u ons inschakelt voor totaalsloop is onze werkwijze:

 • 1

  Aanvraag

  We zitten het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium met u om tafel, of het nu gaat om een aanvraag op aanbesteding of om een particuliere sloopopdracht. Zo weten we precies wat er speelt en waar de situatie om vraagt.

 • 2

  Locatiebezoek

  Na het eerste contact maken we een afspraak om de locatie te bezichtigen. Onze totaalsloop deskundigen bekijken het bouwwerk en de omgeving met een specialistisch oog. Welke materialen zijn er aanwezig? Is er gevaar voor de omgeving? Welke mensen en welke machines zijn er nodig?

 • 3

  Onderzoek (bodem en asbest)

  Nu we de situatie in beeld hebben brengen we de opdracht zorgvuldig in kaart. We verzamelen en onderzoeken alle benodigde informatie, onder meer de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging en asbest. Vaak bestaat er al een bodem- of asbestinventarisatierapport waar wij onze aanpak op kunnen baseren. Als er nog geen bodem- of asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden, kunnen wij dit voor u verzorgen.

 • 4

  Offerte en opdrachtverstrekking

  U ontvangt een nauwgezette opdrachtomschrijving en concurrerend investeringsoverzicht van ons. Gestoeld op grondig onderzoek, tegemoetkomend aan uw wensen en verwachtingen. Samen met u bespreken we het overzicht, bepalen we de planning en lichten we het proces toe.

 • 5

  Sloopmelding

  Als er nog geen sloopmelding (en indien nodig omgevingsvergunning) aangevraagd is, dienen wij deze zo snel mogelijk in. Een sloopmelding is verplicht wanneer er meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt of als er asbest verwijderd moet worden. De melding moet minimaal 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden ingediend worden, tenzij er sprake is van een situatie die snel handelen vereist.

 • 6

  Uitvoering

  In nauw overleg voeren onze specialisten de sloopwerkzaamheden uit. Veilig en volgens afspraak. Met een no-nonsense aanpak en het beste materieel zorgen zij ervoor dat er zo min mogelijk overlast is. Het team van Kamphuis bestaat uit mensen die elkaar vertrouwen en goed op elkaar ingespeeld zijn. Zij houden elkaar en u als opdrachtgever op heldere wijze op de hoogte van de voortgang. Kamphuis staat voor duurzaam slopen. Het vrijgekomen materiaal zien wij niet als afval maar als grondstof dat kan worden hergebruikt.

 • 7

  Oplevering

  Als het bouwwerk geheel verwijderd is sluiten we onze werkzaamheden af met een evaluatie op locatie. Samen met u bekijken we de 'opgeruimde' situatie. We zorgen ervoor dat we de slooplocatie schoon en netjes opleveren.

De overheid als medefinancier

De overheid geeft subsidie op asbestsanering.

download

Neem contact met ons op






Klantervaring

Afspraak is afspraak bij Kamphuis. Zo zit ik niet met vertraging of onverwachte meerkosten. Uniek voor een project van deze omvang."


Peter Rooselaar
Projectleider RW Advies