Volg ons op Twitter

werkwijze

Een goede voorbereiding is het halve werk tijdens de uitvoering. Daarom hechten wij grote waarde aan goed onderzoek, een strakke planning en nauw overleg. Door concrete afspraken en werkomschrijvingen zorgen we voor duidelijkheid en overzicht.

Wanneer u ons inschakelt voor renovatiesloop is onze werkwijze:

 • 1

  Aanvraag

  We zitten het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium met u om tafel, of het nu gaat om een aanvraag op aanbesteding of om een particuliere renovatiesloopopdracht. Zo weten we precies wat er speelt en waar de situatie om vraagt.

 • 2

  Locatiebezoek

  Na het eerste contact maken we een afspraak om de locatie te bezichtigen. Onze renovatiesloop deskundigen bekijken het bouwwerk en de omgeving met een specialistisch oog. Welke materialen zijn er aanwezig? Is er gevaar voor de omgeving? Houdt het pand haar functie tijdens de werkzaamheden? Welke mensen en welke machines zijn er nodig?

 • 3

  Onderzoek (asbest)

  Nu we de situatie in beeld hebben brengen we de opdracht zorgvuldig in kaart. We verzamelen en onderzoeken alle benodigde informatie, onder meer de bestektekeningen en de eventuele aanwezigheid van asbest. Vaak bestaat er al een asbestinventarisatierapport waar wij onze aanpak op kunnen baseren. Als er nog geen asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden, kunnen wij dit voor u verzorgen.

 • 4

  Offerte en opdrachtverstrekking

  U ontvangt een nauwgezette opdrachtomschrijving en concurrerend investeringsoverzicht van ons. Gestoeld op grondig onderzoek, tegemoetkomend aan uw wensen en verwachtingen. Samen met u bespreken we het overzicht, bepalen we de planning en lichten we het proces toe.

 • 5

  Sloopmelding

  Als er nog geen sloopmelding (en indien nodig omgevingsvergunning) aangevraagd is, dienen wij deze zo snel mogelijk in. Een sloopmelding is verplicht wanneer er meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt of als er asbest verwijderd moet worden. De melding moet minimaal 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden ingediend worden, tenzij er sprake is van een situatie die snel handelen vereist.

 • 6

  Uitvoering

  In nauw overleg voeren onze specialisten de sloopwerkzaamheden uit. Veilig en volgens afspraak. Met een no-nonsense aanpak en het beste materieel zorgen zij ervoor dat er zo min mogelijk overlast is. Het team van Kamphuis bestaat uit mensen die elkaar vertrouwen en goed op elkaar ingespeeld zijn. Zij houden elkaar en u als opdrachtgever op heldere wijze op de hoogte van de voortgang.

 • 7

  Oplevering

  We sluiten onze werkzaamheden af met een evaluatie op locatie. Samen met u bekijken we of alles naar wens is uitgevoerd. We zorgen ervoor dat we de slooplocatie schoon en netjes opleveren.De overheid als medefinancier

De overheid geeft subsidie op asbestsanering.

download

Neem contact met ons op


Klantervaring

Afspraak is afspraak bij Kamphuis. Zo zit ik niet met vertraging of onverwachte meerkosten. Uniek voor een project van deze omvang."


Peter Rooselaar
Projectleider RW Advies